Tony sleep care

0

CÔNG DỤNG

Hỗ trợ tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu chức năng thấp. Giúp ngủ ngon, ngủ sâu.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người ngủ, không ngủ được, chức năng ít gây tiểu, tiểu đêm nhiều lần.

CÁCH DÙNG

Tuần đầu uống 2 viên / ngày trước khi ngủ 30 phút. Tuần tiếp theo uống duy trì 1 viên trước khi ngủ 30 phút.